TARİHÇE

İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı 1987 yılında kurulmuştur. Vakfın Resmi Senedine göre, vakfın en üst organı olan Kurucular Kurulu Üyeleri ve Oda Meclis Üyelerinden oluşmaktadır. Kuruluş amacı; maddi gücü yetersiz ancak başarılı ve geleceği parlak olan yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek sağlamak olan İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı 30 yıldır eğitime destek faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir.
Eğitime yatırımın, en doğru yatırım olduğu fikrinden yola çıkarak kurulan vakfımız, her eğitim ve öğretim yılı toplam 9 ay süreyle aylık net olarak asgari ücretin dörtte biri oranında maddi destek sağlamaktadır. Bu destek, öğrencilerin yükseköğrenim hayatı boyunca devam etmektedir. Vakfımız tarafından bu güne kadar 1000’i aşkın öğrenciye maddi destek verilmiştir.
Bu desteklere ek olarak, odamızın desteği ile şehrimize açılan fakültelerin sayısının arttırılmasının sonrasında, bölgemize İskenderun Teknik Üniversitesi kurulmuştur. Bölgemizde üniversitenin kurulması, yurt gereksinimini arttırmış olup vakfımızın ve odamızın müşterek çalışmalarıyla yükseköğrenim öğrencilerinin barınabileceği bir yurt projesi araştırmaları yapılmakta, gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.

MİSYON
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim ve Kalkınma Vakfı, yükseköğretim gören İskenderunlu başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere maddi desteği vererek, etnik farklılıkların hoşgörüyle kucaklandığı İskenderun’da din, dil, ırk ayırt etmeksizin ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak öncü gençleri ve onların yetişecekleri eğitim sistemini desteklemektir.
VİZYON
Maddi destek veren önde kuruluş konumunu güçlendirmek.

İLKELER

Atatürk ilkelerine bağlı

Şeffaf

Güvenilir

Dürüst

Çağdaş