İTSO’DA BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YAPILDI

İTSO Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Raşit ÖZYURT, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2012 yılı bütçesi             hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. ÖZYURT sözlerine şöyle başladı:

‘’2012 yılı gelir gider bütçesini meclis davetiyesiyle sizlerin bilgisine sunmuştuk ben size ana başlıkları ile bütçe hakkında bilgiler vermek istiyorum.

01/06/2004 tarih ve 25479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 24. Maddesinde kayıt ücreti ile yıllık aidat taban ve tavan rakamları asgari ücrete endekslenmiştir.

2012 yılında brüt asgari ücretin 862 TL olması beklenmektedir. Buna göre FEV derece için 431 TL , 5. Derece  için  100  TL  hesap edilmiştir.

1.derecedeki kaydiye ve yıllık aidat miktarları 2011 yılında olduğu gibi aynen hesaplanmıştır.

Ara derecelerde bulunanlar için ise kaydiye ve yıllık aidat miktarları ortalama %10 civarı arttırılmıştır.

Hizmet ve onay karşılığı alınacak ücretler ortalama %10 oranında arttırılmıştır.

Oda hizmet binasının alt katlarındaki iki adet işyerinden 272000,00 TL kira geliri beklenmektedir.’’ dedi sözlerine 2012 yılına ait gider bütçesi ile ilgili açıklamalarla devam eden ÖZYURT:

‘’2012 yılı gider bütçesinin personel masrafları bölümü hazırlanırken devlet memurlarına verileceği tahmin edilen ilk altı ay için %5, ikinci altı ay için %5, yıllık ortalama %10 zam oranı dikkate alınmıştır.

Personel masraflarının hesaplanmasında devlet memurları için öngörülen katsayı, taban aylığı katsayısı, gösterge ve ek göstergeler aynı şekilde uygulanmaktadır.

Ödenekler, derece aylığı, kıdem aylığı, taban aylığı ve ek göstergenin   ½’si oranında hesaplanmaktadır.

Ek gösterge 1-2-3-4. Derecedeki personele 20.5.1994 tarih ve 21939 sayılı resmi gazetede yayınlanan ek gösterge tablosuna göre hesaplanmaktadır.

Çalışmayan eş ve çocuk yardımı gibi sosyal yardımlar yine devlet memurlarına ödenen miktar ve oranlar göz önünde bulundurularak hesaplama yapılmıştır.

 Meclis ve Yönetim Kurulu üyeleri adına tahakkuk eden huzur hakları daha önceki yıllarda olduğu gibi odamız eğitim vakfına aktarılmaktadır.

Tazminatların hesabında personele ödenecek olan kasa tazminatı, mali risk tazminatı ve tahsilat primleri ile özel hizmet tazminatı oranları personel kadro cetvelinde her personel için ayrı  ayrı  gösterilmiştir.

Personelin tedavi giderleri, TOBB Emekli Sandığına gönderilen sigorta primlerinin %12’sinin bloke edilmesiyle oluşturulan fondan karşılanmakta, giderlerin fondaki miktarı aşması durumunda odamız bütçesinden karşılanmaktadır.

Personele Ocak ve Haziran ayında ödenmek üzere giyim yardımı yapılması; Mart, Ağustos ve Aralık ayında ödenmek üzere üç ikramiye verilmesi ayrıca Kurban ve Ramazan Bayramlarında bayram ikramiyesi verilmesi uygun görülmüştür.

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler bölümünde yer alan fasıllar 2011 yılında fili gerçekleşen rakamlar dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Basın Yayın ve Sponsorluk giderlerine 84.500 TL ödenek ayrılmıştır.

Sabit kıymet giderleri faslına 25.500 TL ödenek ayrılmıştır.

Seyahat harcırah tarifesindeki rakamlar ortalama %10 oranında arttırılarak düzenleme yapılmıştır

Genel yönetim giderlerine 9.000 TL ödenek ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri huzur haklarına 2.000 TL ayrılmıştır.

Kanuni pay ve aidatların hesabında 2011 yılı gelirimizin2.500.000,00 TL olacağı düşünülerek hesaplama yapılmış, ayrıca bütçede ayrılması zorunlu olan paylar hesaplanmıştır

2012 yılında oda personeli ile meclis ve yönetim kurulu üyelerinin eğitim ve dinlenme aktiviteleri ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri giderlerinin karşılanması amacıyla, eğitim ve araştırma giderleri faslına 60.000 TL ödenek ayrılmıştır.  

Bağış ve yardımlar faslına Mustafa Kemal Üniversitesine yapılacak ilaveler düşünülerek 716.000 TL, Vergi Resim ve Harçlar faslına 2011 yılında gerçekleşen rakamlar dikkate alınarak 5.000 TL ödenek ayrılmıştır.

2012 yılının tüm üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı bir yıl olmasını dilerim.’’ diyerek sözlerini noktaladı.Bagiş için banka bilgilerimiz

Reklam